Aktier för nybörjare - Så funkar det!

Har du funderat på att börja handla med aktier? Du kanske har hört att man kan tjäna mycket pengar på att investera i aktier. Eller så har du letat efter ett mer produktivt sätt att spara pengar på än att samla allt på ett bankkonto. Då kan du ha nytta av dessa tips om aktier för nybörjare!

Det stämmer att det finns mycket pengar att tjäna på att köpa och sälja aktier, och det även som nybörjare. Genom att investera i aktier och fonder kan du även få dina besparingar att öka på sikt. Detta mycket mer än om du hade satt in alla pengar på ett placeringskonto med lite ränta.

Det här låter ju jättebra, och du undrar kanske varför inte alla handlar med aktier? Många tycker nog att aktiemarknaden är krånglig att sätta sig in i. Sanningen är också den att aktiehandel innebär en hel del risker. Ifall du inte är försiktig och fattar förståndiga beslut kan du förlora alla pengar du investerat.

Det är alltså viktigt att du har en grundläggande förståelse för hur aktiemarknaden fungerar innan du kan börja investera i aktier. Det är också bra att du sätter dig in i vilka olika typer av aktier och fonder det finns, samt vilka som kan vara bra att börja med.

Syften med den här texten är att ge dig en slags aktieskola för nybörjare så att du kan lära dig hur du bäst kan börja köpa aktier och/eller börja investera i fonder. Läs mer om fonder här!

Fördelar med att börja sin aktieresa med en fondrobot

Av alla fondförmedlare vi testat så kan vi starkt rekommendera Lysa för privatpersoner! Vi använder den själva!

Simon Gustafsson

Aktierfornyborjare.nu

Lista på prisvärda aktieförmedlare:

Leverantör Omdöme Information Erbjudande
Lysa
5/5
5/5
5/5
5/5
Avanza
4,6/5
5/5
4,4/5
5/5
4,6/5
5/5

Det finns inget sätt att förutsäga framtiden genom att titta på den historiska avkastningen. Värdet på en investerares pengar i en fond kan gå upp såväl som ner, och det finns ingen garanti för att de investerade pengarna kommer att återbetalas i sin helhet.

Innehållet på den här hemsidan bör inte ses som finansiell rådgivning. Du investerar alltid på egen risk och bör göra en noggrann analys innan du investerar kapital i en aktie eller fond. 

Innehållsförteckning

Aktier för nybörjare:

Lär dig handla med aktier

När det kommer till börshandel finns det en vanlig term för personer som försörjer sig på att köpa och sälja aktier: börshajar. För att komma in på aktiemarknaden måste du ha en grundlig förståelse för aktiemarknaden, ekonomiska förhållanden, marknadsprognoser och företagsutveckling. Även om aktien har stigit rejält, är det ibland klokt att vänta med att sälja om aktien förväntas klättra ytterligare.

Lär dig välja dina fonder och aktier

Det kan vara svårt att avgöra vilka aktier eller fonder att investera i som nybörjare. Troligtvis har du en kompis som har investerat och hävdar att en viss aktie eller fond är en säker sak. Kanske har du stött på något på sociala medier som verkar nästan för underbart för att vara sant. Som ett resultat kan vi dra slutsatsen att detta ofta är fallet. Investera inte i aktier som rekommenderas till dig på detta sätt.

Följ upp dina investeringar

När du väl har gjort en investering i aktier är allt du behöver göra nu att luta dig tillbaka och vänta för att se hur företagen presterar och hur aktiens värde förändras. Eftersom det här är en långsiktig investering som kommer att pågå i flera år, känn dig inte tvingad att börja köpa och sälja.

Börja med en fondrobot

En fondrobot när du precis har börjat på aktiemarknaden hjälper dig enkelt att bygga en aktieportfölj för nybörjare och de som inte har några förkunskaper om aktiemarknaden. De två mest kritiska besluten är om man ska gå offensivt eller defensivt.

Komma igång med aktier som nybörjare

Som mKomma igång med aktier som nybörjareed allt nytt du lär dig är det är bäst att börja med det allra mest grundläggande. Här går vi igenom vad en aktie är, hur du gör för att handla med aktier och hur du kan börja tjäna pengar på aktier som nybörjare.

Vad är en aktie?

Som nybörjare på aktier kanske du inte har full koll vad en aktie faktiskt är. Om du inte är så insatt i aktiemarknaden kan allt verka lite diffust, men det är faktiskt inte så komplicerat som du kanske tror. En aktie är helt enkelt en ägarandel av ett företag. Genom att köpa en aktie köper du alltså en del av det företagets verksamhet och blir en delägare.

När du köper en aktie i ett företag är det alltså ett sätt att satsa på just dem. Du ger det företaget en del av dina pengar och litar på att de kommer att använda dem väl. Går det sen bra för det företag du investerat i kan du få tillbaka de pengar du satsat med vinst.

Hur du tjänar pengar på aktier

Det finns främst två sätt som du tjänar pengar på aktier.

 1. Genom att få utdelning.
 2. Genom att sälja dina aktier för mer än du köpte dem för.

Tjäna pengar på aktieutdelning

Många företag delar med sig av sin vinst till sina aktieägare. När ett förTjäna pengar på aktieutdelningetag tjänar pengar kan du som aktieägare i det företaget därför få en del av vinsten. Hur mycket du får beror på hur många aktier du äger. Har du investerat 1000 kr i verksamheten får du naturligtvis mer tillbaka än om du bara investerat 100 kr. Oftast får du aktieutdelning en gång per år.

Det är viktigt att du ser till att det företag du investerar i verkligen ger utdelning ifall du vill tjäna pengar på det här sättet. Det är nämligen inte alla företag som delar med sig av den vinst de gör. Många företag anser nämligen att pengarna kan användas bättre om de återinvesterar dem i företaget. Oftast är det företag som är lite större och stabilare som vågar ge utdelning till aktieägare. De litar nämligen på att de kommer att kunna gå med vinst varje år. Därför har de möjlighet att belöna dig som aktieägare för att du valt att investera i deras företag.

Tjäna pengar på att köpa och sälja aktier

Det andra säTjäna pengar på att köpa och sälja aktierttet du kan tjäna pengar på aktier är genom att du säljer dem för mer än du köpte dem för. Du skulle kunna likna det vid att investera i fastigheter. När du köper en bostadsrätt eller villa brukar värdet på fastigheten oftast att stiga med tiden. Därför kan du efter några år sälja den med en vinst. Det fungerar på liknande sätt med aktier.

Du kanske köper en aktie för 10 kr. Om det sedan går bra för företaget kommer fler att vilja köpa in sig i det vilket gör att priset kommer att stiga. Efter ett tag kanske priset har ökat till 50 kr per aktie. Då kommer du att kunna sälja dina aktier för fem gånger mer än du köpte dem för och på så sätt göra en vinst.

För att kunna tjäna pengar på dina aktiers värdeökning behöver du kolla upp så att företaget du investerar sköts på ett bra sätt. Du vill ju helst köpa aktier i ett företag som det går bra för och som kommer att kunna gå med vinst år efter år. Ifall företaget har för vana att gå med förlust kommer aktierna att minska i värde. I värsta fall kan företaget gå i konkurs och aktierna bli värdelösa. Har du köpt aktier i ett företag som går i konkurs kan du förlora alla de pengar du investerat.

När du börjar handla med aktier som nybörjare är det därför väldigt viktigt att du känner de företag du funderar på att investera i. Spendera inte dina pengar på företag som du är osäker på hur de sköts eller hur de gör för att tjäna pengar.

Fonder för nybörjare

Nu vet du alltsFonder för nybörjareå vad en aktie är och på vilka två sätt man kan tjäna pengar på att satsa på aktier. Men du har säkert också hört talas om att man kan spara pengar i fonder och undrar kanske hur det går till.

Vad är en fond?

En fond är en samling värdepapper som du kan köpa en del av. Du bestämmer inte själv vad som ska ingå i fonden. Det sköter istället en fondförvaltare som får betalt för att ta hand om fonden och se till att den går så bra som möjligt. När du väljer fond är det bra att du ser över hur det går för den och hur prognosen ser ut för framtiden. Det är också bra att du kollar upp vilka olika typer av fonder som finns, och vilka som skulle kunna passa för dig som nybörjare att investera i.

Olika typer av fonder

Det finns olika typer av fonder och vad som skiljer sig åt är ofta vilken inriktning de tar i sitt investerande. Olika fonder har också olika hög risk och olika förväntad utdelning.

Några exempel på fonder är:

 • aktiefonder
 • räntefonder
 • blandfonder
 • indexfonder
 • hedgefonder
 • ideella fonder
 • Globalfonder

Om du vill veta mer om de olika fonderna så är https://bästaglobalfond.se en information sida som vi rekommenderar!

Aktiefonder

När du väljer att investera i en aktiefond placeras majoriteten av dina pengar i olika aktier som fondförvaltaren väljer. Om priserna på aktierna i fonden stiger eller ger utdelning kommer dina besparingar i fonden att öka och ifall de sjunker så kommer de att minska. Vissa fonder väljer att investera i många olika typer av aktier för att minska riskerna. Andra väljer att satsa mer specifikt, kanske på ett visst land eller en viss bransch. De här mer smala aktiefonderna kan ge högre utdelning men innebär oftast också större risk för dig att köpa en andel i.

Räntefonder

En räntefond är istället en fond där man placerar i olika värdepapper som ger ränta. Det är bra att kolla upp vad ränteutvecklingen i landet verkar vara framöver eftersom utdelningen till stor del är beroende av det.

Blandfonder

En blandfond är som en mix av en aktiefond och en räntefond. De kan ge högre utdelning än en räntefond men har oftast lägre risk än en aktiefond.

Indexfonder

En typ av fond som kan passa väldigt bra när du ska komma igång med aktier är indexfonder. Till skillnad från en aktiefond där en fondförvaltare bestämmer vilka företag som är bäst att satsa på, bestäms indexfondens placeringar av ett specifikt index. Det kan till exempel vara ett index över de största börsnoterade företagen i ett specifikt land. I Sverige är ett vanligt index OMX Stockholm 30 där de 30 mest handlade aktierna i Sverige ingår. Detta innebär exempelvis att om ett företags aktier utgör 5,3% av OMX Stockholm 30, så kommer också 5,3% av indexfondens placeringar att vara i det företaget.

Spara i fonder nybörjare

Som nybörjare kan det vara bra att börja med en fond med lägre avgift och låg risk. Du kanske inte får lika mycket avkastning som om du väljer en fond med lite högre risk, men risken är också mycket mindre att du satsar på fel fond och förlorar alla dina besparingar.

Även en säkrare fond kan ge mycket avkastning med tiden. Det viktigaste för dig som nybörjare är att du kommer igång med ditt fondsparande. Det underlättar därför om du kan känna dig säker när du gör det. När du sedan lärt dig mer om fonder kanske du kan börja köpa andelar i lite mer ”spännande” fonder också.

Att köpa andelar i en indexfond kan vara ett enkelt sätt för dig som nybörjare att välja säkra aktier att investera i. De aktier som ingår i ett index som OMX Stockholm 30 kan vara bland de bästa aktierna på lång sikt. Det beror på att risken att alla företag som ingår där skulle gå i konkurs samtidigt är väldigt låg.

Fördelar och nackdelar med aktiesparande för nybörjare

Nu när du haFördelar och nackdelar med aktiesparande för nybörjarer lärt dig mer om både aktier och fonder, kan det vara bra att kolla lite på fördelar och nackdelar med att investera pengar i aktier. Som med de flesta saker finns det både positiva och negativa aspekter på att placera i aktier. Genom att ställa fördelar och nackdelar mot varandra kan du göra ett mer medvetet val och komma fram till vad som passar bäst för dig.

Fördelar med att spara pengar i aktier för nybörjare

Du kanske drar dig för att handla på börsen, men som vi nämnde tidigare så finns det många fördelar med att lära sig handla med aktier för nybörjare.

Anledningen till att du sparar är med största sannolikhet för att du vill se till att du kommer att ha tillgång till pengar inte bara nu utan även i framtiden. Du kanske vill säkerställa att du kommer att få en bra pension. Eller så vill du framtidssäkra ifall du skulle bli av med jobbet eller överraskas med någon stor och oväntad utgift. En annan anledning kan vara att du sparar till något specifikt, som en ny bil, ett hus eller en resa.

Högre avkastning än sparkonton

Oavsett vad du sparar till så vill du säkert få ut mesta möjliga av dina pengar. Därför behöver du spara på ett sätt som ger bra avkastning i längden. Det mest självklara sättet när du vill spara ihop till något är kanske att öppna ett sparkonto och sätta in pengar på banken.

Nackdelen med att bara spara pengar på banken är att pengarna kommer att minska i värde i takt med inflationen. Även om banken erbjuder en viss ränta på dina insatta pengar kommer det förmodligen inte att vara tillräckligt för att motverka värdeminskningen.

Det är här aktiesparande erbjuder en stor fördel. Genom att investera i aktier eller fonder kan dina besparingar växa med tiden. Det innebär att det belopp du får tillbaka kan vara mycket mer än det du sätter in, vilket gör att du kan nå ditt sparmål mycket snabbare.

Låg avgift

Det kostar heller inte mycket att börja spara i aktier för nybörjare. I vissa fall kan du behöva betala en engångsavgift till din aktiemäklare, som kallas courtage, men för lägre investeringar är det ofta gratis. När du investerar in en fond kan du behöva betala en avgift till fondförvaltaren, men det lönar sig oftast ändå eftersom avkastningen troligtvis ändå är högre än räntan från ett sparkonto.

Nackdelar med aktier för nybörjare

Det innebär nNackdelar med aktier för nybörjareaturligtvis en viss risk med att lägga dina besparingar i aktier, eftersom det plötsligt kan börja gå dåligt för de företag du investerat i och du kan förlora pengar.

En annan nackdel är att du kan behöva investera ganska mycket tid i ditt aktiesparande. Det tar visserligen inte mycket tid att komma igång med sitt aktiesparande, men du behöver kunna vara utan pengarna du investerar under några år. Det är rekommenderat att ge dina investeringar åtminstone 3-5 år, om inte mer. Eftersom kursen går upp och ner är det dock oftast säkrare att behålla sina aktier under en längre period, vilket vi behandlar i mer detalj längre fram.

Sammanfattning – fördelar och nackdelar med aktier för nybörjare

Det finns alltså både fördelar och nackdelar med aktiehandel för nybörjare.

Några fördelar med aktiesparande är alltså:

 • högre avkastning än sparkonton
 • låg avgift

Nackdelar med aktiesparande:

 • du kanske inte får tillbaka alla dina investerade pengar
 • du behöver vara utan dina investerade pengar i åtminstone 3 år

Många har kommit fram till att det trots riskerna är mycket värdefullt att placera sina pengar i aktier. Det finns nämligen sätt att motverka de negativa sidorna. Ett sätt att minska risken är till exempel att köpa andelar i olika fonder istället för själv bestämma vilka företag man ska köpa aktier ifrån.

Hur börjar man investera i aktier?

Det är förhållandevis enkelt att börja investera i aktier för nybörjare. Det enda du behöver göra är att öppna ett konto hos en nätmäklare och börja köpa aktier. I Sverige finns det två nätmäklare som de allra flesta använder sig av. Dessa är Avanza och Nordnet.

Att välja nätmäklare

Både AvanzaAtt välja nätmäklare och Nordnet är gratis att komma igång med, har liknande funktioner och har många nöjda användare. Det är alltså upp till dig vilken plattform du föredrar. Det går också bra att ha konto på både Avanza och Nordnet.

Även om båda nätmäklarna är bra, tycker ändå många att Avanza är lättare att använda som nybörjare. De har också mycket bra betyg på sin kundservice, vilket såklart kan underlätta mycket när du är ny på området.

Att välja rätt typ av konto för din aktiehandel

Det finns det tre olika typer av konton, eller skatteskal, att handla med aktier inom:

 • AF (Aktiefondkonto)
 • ISK (Investeringssparkonto)
 • KF (kapitalförsäkring)

Det är viktigt att du väljer rätt typ för dig eftersom de skattas olika och du därför kan förlora på att i onödan välja ett med högre skatt. Väljer du ett aktiefondkonto behöver du nämligen deklarera dina affärer till skatteverket och betala 30 % skatt på vinsten. Läs mer om skatter på aktier här!

Skaffar du istället ett investeringssparkonto hos en nätmäklare som Avanza eller Nordnet sker deklarationen automatiskt och skatten är mycket lägre. Därför väljer många att köpa sina aktier på ett sådant konto istället.

Med en kapitalförsäkring är det banken som står som ägare på de värdepapper du köper på kontot. Även här är det dock mycket låg skatt, och du slipper deklarera dina affärer till skatteverket.

Köpa aktier nybörjare

När du har skapat ett konto hos en nätmäklare och satt in pengar på det kan du börja köpa aktier. Du kan välja att köpa aktier i ett specifikt företag eller att köpa en andel i en fond. Vill du köpa aktier i specifika företag är det viktigt att du bara investerar i de som du känner till. Är du osäker på hur ett företag sköts och hur de tjänar sina pengar är det förmodligen inte rätt val för dig. Börja enkelt. Du kommer att lära dig mer med tiden om vilka som är bra aktier att köpa.

Nu när det är dags att välja vilka aktier du ska köpa är det lätt att känna sig lite överväldigad. Det finns nämligen väldigt många aktier att välja mellan. Du kan till exempel välja mellan att köpa svenska eller utländska aktier. Det finns aktier som ger utdelning och de som inte gör det, vilket vi även behandlade mer i detalj tidigare. Du kan också välja att köpa aktier i ett investeringsbolag. När du gör det är det som att du investerar i deras förmåga att göra bra affärer. Lite som hur det fungerar att köpa en andel i en fond.

Börja med aktier tips

Nu har du läBörja med aktier tipsrt dig det grundläggande inom aktier och fonder. Du har vägt fördelarna mot nackdelarna när det kommer till aktiehandel. Slutligen har du lärt dig om nätmäklare och hur man investerar i aktier med hjälp av dem. Nu är du därför nästan redo att börja köpa aktier. Det finns dock lite fler tips om aktier för nybörjare som kan vara bra för dig att ta del av innan du kommer igång med att investera.

Håll koll på aktiekursen online

Vilka aktier man ska köpa just nu beror på hur den aktuella aktiekursen ser ut. Du kan som nybörjare lära dig att hålla koll på aktiekursen online. Det finns förmodligen också många verktyg på din nätmäklares hemsida för att jämföra hur det går för olika aktier. Det finns till exempel listor över de mest populära aktierna mm.

Med tiden kommer du att lära dig mer och mer och kunna bygga upp en bra aktieportfölj. Ta lite tid nu i början att följa utvecklingen på olika aktier. Kolla också hur det har gått för dem de senaste 3 åren.

Ha tålamod

Det är viktigt att du inte ser din aktiehandel som ett sätt att tjäna snabba pengar. Du behöver se dina investeringar som ett sätt att öka dina besparingar på sikt. De pengar du investerar i aktier eller fonder ska vara pengar du kommer att kunna klara dig utan i minst 3 år. Därför är det bra att du även bygger upp lite besparingar på ett bankkonto, så att du lätt kan komma åt dem ifall du behöver det.

Du kanske undrar varför man behöver binda upp pengarna under en så lång period? Kan man inte köpa aktier för 100 kr och sälja dem nästa månad när de är värda 110 kr? Det kan absolut fungera på det sättet, men som nybörjare behöver du vara otroligt försiktig med att göra snabba affärer på aktier.

Historiskt sett har aktier, åtminstone på det stora hela, alltid ökat i värde över tid. Det betyder dock inte att värdet alltid kommer att öka från dag till dag. Du kanske köper en aktie för 100 kr som sedan minskar till 70 kr veckan efter. Ifall du blir väldigt orolig över den utvecklingen kan du känna dig pressad att sälja till en förlust. Det vill du till varje pris undvika. Chansen är stor att aktiekursen snart kommer att gå upp igen. Veckan efter kan den mycket väl ligga på över 100 kr igen.

Ifall du därför har tålamod, inte kollar alltför ofta hur det går för dina aktier, utan ger dina aktier några år, kommer du att märka att din investering ger avkastning.

Börja med små investeringar

Det är viktigt att du känner dig bekväm med dina placeringar. Som sagt är det pengar du behöver kunna klara dig utan under en längre period.

Precis som med de flesta saker är det bra att börja smått och sen gradvis trappa upp. Du skulle kunna börja med att köpa aktier för bara 100 kr och känna efter. Följ utvecklingen på dina aktier utan att fokusera för mycket på kursens toppar och dalar. När du testat dig fram lite kan du testa att investera större summor.

Satsa inte allt på samma aktie

Som nybörjare inom aktier kan det kännas lockande att satsa allt på en aktie som du tror kommer att öka mycket i värde och ge hög avkastning. Gör inte det! Det är aldrig bra att satsa allt på samma aktie. Även smalare aktiefonder innebär en högre risk än de som placerar mer brett.

Det finns till exempel fonder som placerar bara i ett specifikt land. Det skulle kunna vara något som ger bra avkastning, men det innebär också vissa risker. Landet i fråga skulle plötsligt kunna hamna i en ekonomisk kris och fondens investeringar kan gå ner mycket i värde.

Av den här anledningen är det mycket säkrare att satsa brett. Risken är inte alls lika stor att du förlorar mycket på oväntade utvecklingar.

Börja med fonder

Att investera i fonder är oftast ett säkrare val än att själv välja ut specifika aktier. Det är därför ett utmärkt sätt för dig som nybörjare att komma in på aktiemarknaden.

Genom att köpa in dig i en fond kan du börja spara utan att ha alltför ingående kunskap inom olika aktier. En fondförvaltare sköter istället de specifika investeringarna medan du kan luta dig tillbaka och tjäna pengar på aktier som fullständig nybörjare.

Olika fonder tar dock olika mycket i avgift så det är viktigt att du kollar upp det i förhand. Som vi nämnde tidigare kan indexfonder vara ett bra alternativ för dig som är ny på aktier. Det är nämligen ett både billigt och säkert alternativ. Priset är lägre eftersom placeringarna styrs av ett index istället för att en person får betalt för att göra sina egna bedömningar. Ett bra sätt att börja med fonder är via en fondrobot – läs mer om detta här!

Aktier för nybörjare – investera i aktier 2022

Vi hoppas att du nu har haft nytta av dessa tips om aktier för nybörjare. Gör lite egna efterforskningar om vilka aktier och fonder som kan passa extra bra för dig. Följ aktiekursen och läs om hur det går för olika företag i tidningar och liknande. Då kommer du snart att bli expert på aktiemarknaden och kunna göra bra investeringar under hela 2022. Nedan har vi också en kort FAQ där vi svarar på några frågor som många ställer sig när de ska börja köpa aktier.

Aktier för nybörjare – FAQ

Vilka aktier ska man köpa nu?

Några svenska aktier som gått bra de senaste tre åren är dessa:

 • Evolution gaming
 • Cellink
 • Bactiguard
 • Sinch
 • Mips

Det finns såklart ingen garanti att de kommer att fortsätta att gå bra, men det kan ändå vara bra aktier för nybörjare att satsa på.

Vad är courtage?

Courtage är en engångsavgift som din aktiemäklare tar för att köpa och sälja aktier. På Avanza och Nordnet är det gratis att handla på Stockholmsbörsen upp till 50 000 kr på Avanza och 80 000 kr på Nordnet.

Vilka aktier är bäst?

Som nybörjare är det bäst att köpa aktier i företag som har visat sig gå bra de senaste åren istället för att försöka ”tajma rätt” och få hög avkastning snabbt. Tänk också på om det är ett företag du känner till och verkligen vill investera i.

Vilket skatteskal är bäst?

Som nybörjare brukar det vara bäst att öppna ett ISK (investeringssparkonto). Du står själv som ägare på aktierna, behöver inte själv deklarera din aktiehandel och betalar mycket lite i skatt.

Kontakta oss!

Om du fortfarande har besvarade frågor så får du mer än gärna kontakta oss så hjälper vi dig! Du hittar vår kontaktsida här!